calculadora REVELAT MÉS PRIMERES CÒPIES


Import fotos extra

escollir mida i revelat


Revelat tipus
Número de fotos del carret
Mida de les còpies
Preu TOTAL
Import fotos extra
Els preus indicats són preus d'impressió de les fotografies, QUALSEVOL MENA DE TREBALL que tinguem de realitzar (correcció de llums, redimensionar, encaixar, etc.) es cobrarà com a servei a part del preu de la impressió.