PROPIETATS DE LA LLUM EN FOTOGRAFIA

La llum a la fotografia és un aspecte summament important i del qual depèn sobre manera el resultat que n’obtinguis. Per tant, les propietats de la llum són factors que hem de tenir en compte per aconseguir un bon ús de la mateixa i aconseguir el resultat desitjat.

La llum secret d’una fotografia

En parlar de qualitat estarem referint-nos a conceptes com llum dura i suau.

Llum dura
Amb la llum dura aconseguirem imatges més agressives, amb força, potents i dramàtiques

Llum dura

Llum suau
Per contra, la llum suau genera ombres menys contrastades i difuminades generant retrats suaus

Llum suau

Intensitat de la llum.
La intensitat fa referència a la quantitat de llum que estarà il·luminant el nostre objectiu a la foto.

La subexposició: Manca de llum a la imatge.
La sobreexposició: Excés de llum a la imatge.

Hauràs d’estar regulant la quantitat de llum perquè influeix com es veuran els colors.

Ajustos de sensibilitat de llum

Temperatura
Segurament t’has fixat que hi ha diferents colors de llum a les fotografies: des de blaus a taronges o potser els reconeixes més per colors càlids i freds.

Imatge càlida

Per exemple: Una foto feta a les 12 del dia tindrà una temperatura de color més càlida a una foto feta amb un cel completament clar i sense sol; que proporcionés una temperatura de color més freda.

Imatge freda

Direcció
Depenent de l’angle on col·loquem les nostres fonts de llum, els resultats que obtindrem seran completament diferents i comunicaran diferents coses.
A més, això afectarà aspectes com el volum, siluetes, textura i realçarà els punts en què volem centrar l’atenció dels espectadors.

Més informació: Joan Ferrer Fotografia