CENTRE D’INTERÈS EN FOTOGRAFIA

Abans de fer una fotografia, el més important, és tenir clar què vols fotografiar, o sigui quin és el centre d’interès, l’ull humà és un muscle gandul, el qual l’hem de guiar a través de la fotografia perquè puguin llegir i interpretar correctament la imatge i el nostre receptor pugui entendre allò que hem volgut expressar, per això el centre d’interès és molt important en les composicions.

Interès per punt de fuga

El centre d’interès preferiblement ha de ser el més gran dins de l’enquadrament, que sigui tan nítid com sigui possible, que estigui perfectament enfocat i correctament il·luminat. Seguint aquests punts, aconseguiràs que el teu centre d’interès cridi l’atenció.

Interès per enfocament

Quan expliquem una història, sempre hi ha un personatge a qui succeeixen tots els esdeveniments. És el nostre protagonista. El que hauríem de fer quan fem una fotografia és, precisament, explicar una història de manera visual. Així que, inevitablement, ens caldrà un protagonista.

Expliquem una història

Com es pot generar un centre d’interès?
La regla dels terços, que indica els punts en què idealment hauries de col·locar el teu centre d’interès perquè aquest sigui més atractiu visualment.

Interès per la regla dels terços

La regla del moviment, que t’ajuda a saber per on hauries de deixar aire lliure al teu centre d’atenció si s’està movent.

Interès per la regla del moviment

La regla de la mirada: que, de la mateixa manera que la regla del moviment, us ajuda a determinar quina part de la imatge és la millor per deixar espai buit: davant de la mirada del subjecte principal.

Interès per la mirada

Així, doncs, la composició de les nostres imatges seria una bona manera de generar o potenciar el centre d’atenció.

El contrast. Si aconseguim que el subjecte contrasti amb tots els elements que pugui tenir al voltant, li estarem donant més força.

Interès pel contrast

Més informació: Joan Ferrer Fotografia